Upcycle คืออะไร เอ๊ะ ฟังดูคล้ายๆ รีไซเคิลเลยนะ..

         

         คนยุคใหม่ต้องไม่พลาดกับคำนี้ “Upcycle” เพราะเป็นเทรนด์มาแรง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในต่างประเทศและบ้านเราเอง แบรนด์ดังๆ และ แบรนด์ย่อยๆ ก็หันกันมาสนใจประเด็นนี้เป็นอย่างมาก ทำให้การ Upcycle เป็นประเด็นสำหรับผู้บริโภคเวลาเลือกผลิตภัณฑ์ และในยุคที่ทุกคนหันมารักษ์โลกใบนี้มากขึ้น แน่นอน Upcycle เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทั้งได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นการยื่นมือของเราช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว

          Upcycle คือการนำวัสดุมาแปลงสภาพจากวัสดุเหลือใช้ที่ไร้ประโยชน์ให้กลายมาเป็นสินค้าคุณภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ Upcycle มีเอกลักษณ์สำคัญมากๆ เพราะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตอย่างดี คงคุณภาพสูงมากๆ และไม่ทำให้วัสดุมีประสิทธิภาพน้อยลง กระบวนการผลิตก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างจากการรีไซเคิลที่อาจจะทำให้วัสดุมีประสิทธิภาพลดลงและเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ซ้ำโดยการนำวัสดุที่ชำรุดแล้วมาดัดแปลงซึ่งกระบวนการนี้อาจจะสร้างสารเคมีและใช้พลังงานมาก

            แบรนด์ La Mitra เรานำการ Upcycle หนังจากโรงงานฟอกหนังที่ผลิตหนังเกินมา แทนที่จะกลายกองขยะในโรงงาน เรานำหนังเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่า โดยการมาปักเย็บเป็น กระเป๋าหนังคุณภาพ ดีไซน์สวย ที่นอกจากจะ ลดขยะ ยังนำมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค แต่ถ้าเป็นการ รีไซเคิล จะเป็นการนำกระเป๋าหนังที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้แล้ว ไปเปลี่ยน บด หรือ ตัด เป็นเศษหนัง แล้วจึงนำกลับมาอัดเป็นแผ่นหนังใหม่ หรือ นำมาผลิตเป็นกระเป๋าหนังรีไซเคิลใหม่นั่นเอง